اسفند 19
1395

باربری جردن - اتوبار جردن

در تاریخ 1395/12/19 خانواده ی مظفری برای حمل بار خود که شامل گاوصندوق و و یخچال ساید بای ساید نیز بود با شعبه ی مرکزی باربری تهران تماس گرفتند و درخواست ماشین و خدمات باربری را در منطقه ی جردن داشتند که باربری تهران و اتوبار تهران تماس ایشان را به شعبه ی باربری جردن خود وصل نمودند که در اصرع .قت توسط کارشناسان حاظر در باربری جردن و اتوبار جردن پاسخگویی شد و به درخواستشان رسیدگی شد .تماس خانواده ی مظفری در ساعت 7 صبح در منطقه ی جردن بود که کارکنان باربری جردن و اتوبار جردن در ساعت 7:38 دقیقه در محل حاظر شده و مشغول به ارائه ی خدمات به خانواده ی مظفری شدند.

در نظر سنجی که از خانواده ی مظفری به عمل آمد از باربری جردن و اتوبار جردن تشکر کردند و راضی بودند.

به امید روزهایی بهتر و خدماتی متنوعتر از طرف باربری جردن و اتوبار جردن