باربری تهران -اتوبار تهران 09127906652-22385779 - نمایش موارد بر اساس برچسب: بیمه ی حمل اثاثیه

بیمه باربری تهران و اتوبار تهران

بیمه اتوبار تهران و باربری تهران

بیمه ترابری کالای باربری بزرگ تهران و اتوبار بزرگ تهران بیمه ای است که به مایه آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند پایبند می شود در جریان جا به جایی بار از نقطه ای به نقطه سایر برآیند اینکه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه ، کالا تلف شده و یا دچار زیان شود و یا بیمه گذار در رابطه بااین خطرات متظرر و متحمل شود، خسارت وارده را بپردازد .
بیمه ترابری و جا به جایی بار که توسط باربری تهران و اتوبار تهران بنیان نهاده شده به صورت شکلی به دو روش ساده و عمومی (تابع قرارداد کلی) صادر می گردد:


    بیمه ترابری ساده اتوبار تهران و باربری تهران بزرگ:

    بیمه ترابری کالا، بیمه‌ای است که برای جا به جایی باری معینی صادر می‌شود و در آن مشخصات مورد بیمه از آنگونه نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طریق و نحوه حمل و نقل و جا به جایی بار و موضوعات دیگری که بازگوکننده حقوق و تعهدات هر دو سو قرارداد می‌باشد قید میگردد. مثلاً شخصی تصمیم به حمل مقدار معینی ماشین‌آلات که نوع و مقدار و مشخصات آن معلوم است از کشوری به مملکت دیگر دارد و برای آن تقاضا بیمه می‌کند. در چنین صورتی برای بیمه‌گذار بیمه ‌ای صادر می‌شود که در آن کلیه مشخصات مربوط به مورد بیمه و چگونگی حمل ذکر می‌شود. با صدور این بیمه بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه مربوط را که در بیمه‌ تعیین شده بپردازد و بیمه‌گر نیز در روبرو پایبند جبران خسارت‌های احتمالی وارد به باره بیمه در جریان حمل از مبدا تا مقصد بر پایه شرایط بیمه‌ خواهد بود. بنا به آنچه گفته شد لازمه صدور این گونه بیمه ترابری کالا این است که بیمه‌گذار قبلاً از وضعیت باره بیمه و وضعیت حمل آن آگاهی داشته و این اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر پیمان دهد و این ترتیبی است که در مورد هر حمل باید رعایت شود و در صورتیکه بیمه‌گذار مراجعات زیادی داشته باشد و کالاهای مختلفی را در معرض ترابری قرار دهد برای هر مورد باید بیمه جداگانه‌ای از بیمه‌گر دریافت نماید. با صدور یک بیمه ساده بیمه‌گذار ملزم نخواهد بود کالای مورد بیمه را یکجا حمل کند. حمل به دفعات نیز مجاز است لکن آنچه دارای اهمیت می‌باشد این است که ارزش همه باره بیمه و موضوعات دیگری که مطرح شد باید معلوم بوده و در بیمه قید گردد.


    بزرگترین باربری تهران و بزرگترین اتوبار تهران:


    در بعضی مواقع، صدور بیمه‌‌های حمل و نقل ساده (بیمه‌های حمل بارهای درون شهری و برون شهری) بدلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی‌باشند. به عنوان مثال، شرکت واردکننده اتوبار تهران و باربری تهران بزرگ که سالیانه چندین پارت کالا را وارد کشور می‌کند، تکمیل فرم بیمه‌های ساده برای هر بار ورود کالا کاری زمانبر و سخت می‌باشد. در این موارد، از بیمه‌‌های عمومی که قراردادی است وسط بیمه‌گر و بیمه‌گذار استفاده می‌شود. از طرفی می‌توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه با قرارداد دانست. بیمه‌ها معمولاً یکساله می‌باشند اما برای قرارداد محدودیت زمانی هستی ندارد.
    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی اتوبار تهران و باربری تهران حقوق و تعهدات هر دو سو معین می‌شود. لکن مشخصات محمولات و شیوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه‌گر می‌رسد که بیمه‌گذار اقدام به جا به جایی بار می‌نماید. با صدور چنین قراردادهایی کلیه حمل و نقل‌هایی که بیمه‌گذار بعدها اتمام می‌دهد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و تنها به شرطی که بیمه‌گذار مشخصات و شیوه جا به جایی بار و وسیله حمل، مبدا و مقصد و بطور کلی آنچه که در بیمه‌نامه پیش‌بینی نشده و دربایستن به تصریح دارد قبل از حمل به آگاهی بیمه‌گر برساند لغایت بیمه‌گر نسبت به صدور گواهی بیمه اقدام نماید. بدیهی است این اطلاعات می‌بایست پیش از آغاز حمل به اطلاع بیمه‌گر برسد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد باره توافق پیمان گرفته باشد.
    قرارداد بیمه ترابری کالا را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌بندی نمود:


     بیمه ی باربری تهران و اتوبار تهران نوع عمومی:

در این گونه قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص نمی‌باشد. در این حالت، استشهاد بیمه صادر می‌گردد.


     بیمه ی باربری و حمل بار اتوبار تهران و باربری تهران نوع غیر عمومی:

در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه باره بیمه مشخص می‌باشد. در اینصورت نیازی به صدور استشهاد بیمه نمی‌باشد ولی می‌بایست استشهاد حمل به ازای هربار جا به جایی بار صادر نمود.

بیمه ترابری کالا  در اتوبار تهران بزرگ و باربری تهران بزرگ بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش های بیمه ای قابلیت بخش بندی به شرح ذیل را دارد:

    بر بنیاد طربقه حمل: بر پایه این طریق بیمه باربری تهران و اتوبار تهران به طرق زمینی، هوایی، دریایی و ترکیبی بخش می شود که در بیمه ترابری  و باربری تهران به طریق های دریایی حمل بر شناورهای کوچک و حمل بر کشتی های طبقه بندی شده از سایر تقسیمات این گونه بیمه می باشد که هر کدام نرخ و شرایط خود را دارد.
    بر پای بست، محدوده جغرافیایی: بر بنیاد این نظربیه بیمه ترابری کالا به داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت بخش می شود. در بیمه حمل و نقل درونی به دو متد و رویه عمل می گردد. بیمه حمل و نقل داخلی با خطرات محدود (آتش سوزی - حادثه و دزدی کلی) و با خطرات اضافی (تمام خطر)
    بر اساس پوشش های بیمه ای: بیمه ترابری کالا بر بنیاد پوشش های A, B,C و Total Loss بخش بندی می شود.

بیمه Total Loss عملاً در جهان منسوخ شده و لذا برای حفظ جایگاه والای بیمه گذاران و حفظ حقوق مشتریان از ارائه این بیمه حتی الامکان اجتناب می شود زیرا چنانچه تقدیر اعظم کالا در جریان حمل از بین رفته و تنها قسمت محدود باقی بماند بیمه گر تعهدی نسبت به جبران زیان ندارد و اساساً این گونه بیمه  به بیمه  تشریفاتی یا بیمه گمرگی شهرت داشته و در زمانی که کالای صادراتی براساس تصویب نامه هیات وزیران در ایران بیمه می شد رایج گردید. لذا در بیمه ایران بر همین پای بست، بخشنامه شماره 87/80063 مورخ 17/06/87 توسط مدیریت بیمه های باربری صادر و شبکه فروش را به عدم صدور و یا در صورت درخواست بیمه گذار، با اطلاع رسانی کامل دعوت نمود.
رشته بیمه ترابری کالا مشتمل بر 8 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران درونی (عمومی)

    کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در تو کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های درونی تحت پوشش بیمه ی باربری تهران و اتوبار تهران قرار می‌گیرند.
        مشاهده متن کامل مشخصات بیمه باربری تهران و اتوبار تهران درونی (عمومی)
    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران وارداتی (عمومی)
    کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
        تماشا متن کامل مشخصات بیمه باربری تهران و اتوبار تهران وارداتی (عمومی)
    پیمان نامه بیمه باربری تهران و اتوبار تهران صادراتی(عمومی)
    کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به بیرون از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
        مشاهده متن کامل مشخصات پیمان نامه بیمه باربری تهران و اتوبار تهران صادراتی(عمومی)
    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران ترانزیت(عمومی)
    قراردادهای بیمه ترابری کالا  و حمل بار و ترانزیت اتوبار تهران (عمومی) پیمان نامه بیمه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی جنبش کرده و به مملکت خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود. قراردادهای بیمه ترابری کالا ترانزیت را می‌توان به 2 دسته ذیل تقسیم‌بندی نمود:
        عبوری: کالا لزوماً‌ از کران ایران گذر کند.
        غیرعبوری: کالا از بی گمان ایران گذر نکند.
        تماشا متن کامل مشخصات بیمه ترابری کالای سامانه اتوبار تهران ترانزیت(عمومی)
    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران داخلی (ساده)
    کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل مملکت از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
        تماشا متن کامل مشخصات بیمه باربری تهران و اتوبار تهران داخلی (ساده)
    بیمه باربری تهران و اتوبار تهران وارداتی(ساده)

کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی مملکت از خارج وارد مملکت میگردند، تحت عنوان بیمههای وارداتی تحت پوشش بیمهای پیمان میگیرند.
       
تماشا متن کامل مشخصات بیمه سامانه حمل بار تهران وارداتی(ساده)
   
بیمه سامانه حمل بار تهران صادراتی(ساده)
   
کالاهایی که بدست صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال میگردد، تحت عنوان بیمه های صادراتی تحت پوشش بیمهای قرار میگیرند.
       
تماشا متن کامل مشخصات بیمه باربری تهران و اتوبار تهران صادراتی(ساده)
   
بیمه سامانه حمل بار تهران ترانزیت(ساده)
   
بیمه های ترابری ساده ترانزیت بیمهنامهای میباشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری بیگانه حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری میروند استفاده میشود.
   
قراردادهای بیمه باربری تهران و اتوبار تهران ترانزیت را میتوان به 2 دسته پایین تقسیمبندی نمود:
       
عبوری: کالا لزوماً از بی گمان ایران گذر کند.
       
غیرعبوری: کالا از حد ایران گذر نکند.
       
مشاهده متن کامل مشخصات بیمه باربری تهران و اتوبار تهران ترانزیت(ساده)

اشتراک گزاری این مطلب

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بیمه ی کارگران ساده باربری تهران بزرگ

در باربری تهران بزرگ بالغ بر 5000 کارگر را در زیر پوشش کاری خود قرار داده است که حدود 1300 کارگر ان در شعبه ی مرکزی اتوبار تهران بزرگ در حال خدمت رسانی هستند و مابقی در بقیه شعب این سامانه ی حمل و نقل در تهران هستند .در همان اوایل تاسیس تهران بزرگ مدیران سطح ارشد این باربری به فکر بیمه کرد تمامی کارگران ی که در این سامانه ی باربری مشغول به کا بودند و شاغل هستند ,بودند از این رو کل کارگرانی که در ان زمان حدود 600 نفرو بود را تحت پوشش بیمه ایی باربری تهران و اتوبار تهران بزرگ قرار دادند و طی بیانیه ایی به تمام شعب باربری تهران بزرگ ابلاغ کردند که مدیران هر کدام از شعب به هیچ عنوان حق به کارگیری کارگری را در باربری خود ندارند مگر اینکه ان کارگر را بیمه نمایند و از تسهیلات بیمه ایی این سامانه بهره مند شوند.که این طرح در ابتدا با مخالفت ها و انتقادات زیادی رو به روشد که به عنوان مثال یکی از این انتقادات این بود که چرا کارگری که برای اولین بار وارد این سامانه حمل بار می شود باید از بیمه بهره مند بشه این کارگر که هنوز سابقه ی کاری به دست نیاورده است؟که با دابیر مدیر ارشد و پافشاری بر اجرای طرح به اتمام رسید و عملی شد .

در حال حاظر تمامی کارگرانی که در باربری تهران بزرگ و اتوبار تهران بزرگ مشغول کار هستند از مزایای بیمه ی باربری تهران بزرگ بهره مند شده اند .

البته این بیمه شامل دو بخش استکه یک بخش ان به خود کارگر مروط می شود و بخش دیگری از ان به مشتری که کارگر از طرف اتوبار تهران بزرگ برایش اعزام شده بر میگردد

به نوعی می توان پفت که این نوع بیمه به صورت الحاقی برای بیمه ی حمل بار نیز می باشد اا با این تفاوت که بیمه ی حمل بار و اثاثیه تنها مختص به محموله ی باری است اما بیمه ی کارگر هر دوی موارد یعنی مشتری اتوبار تهران و کارگر شاغل در اتوبار تهران را درگیر می نماید و پوشش می دهد.

خدماتی که باربری تهران بزرگ به ارگرش ارائه می دهد شامل

  1. بیمه ی درمانی
  2. ازکار افتادگی
  3. زرر و زیانکه   
  4.  البته این تنها جزع بسیار کوچکی از این خدمات است و شرح کلی خدمات در سرفصلی مشخص ارائه خواهد شد.

اشتراک گزاری این مطلب

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
منتشرشده در بیمه کارگرن ساده

آرین مطالب باربری تهران را دنبال کنید